Men efter operation?

Fråga:

För ett år sedan genomförde jag en kirurgisk operation för att hitta en eventuell spricka i tand 37, som har besvärat mig i en tid. Innan operationen blev jag informerad om att det skulle bli ett litet ingrepp, men i själva verket skar kirurgen upp tandköttet runt 3 tänder och klippte bort del av köttet för lättare rengöring. Sedan dess har jag mycket besvär runt de tänderna. 37 och 36 är rotfyllda sedan många år tillbaka och har varsin krona(en metal keramisk och en hel keramisk) Jag har fortfarande besvär med 37, men nu även med 36, tandköttet runt 36 går ifrån tanden och blir ofta irriterat och jag har värk där. Innan operationen hade jag inga besvär alls med 36. Under året blev det bara värre, har besökt tandläkaren och tandhygienist flera gånger och det har bara resulterat i väldigt höga kostnader utan det hjälper
Min fråga – kan jag ha fått men efter operationen? Jag förstod inte behovet och omfattning av denna operation som nu har orsakat mig nya besvär. Jag är orolig för att jag skall förlora tand 36 pga ingreppet.
En fråga till- efter operationen hade jag så mycket besvär att tandläkaren skickade mig till den kirurg som hade genomfört operationen och som inte gav mig något svar. Först ett halvt år senare debiterades kostnaden för detta besök. Var det rätt att ta betalt för detta besök, jag anser att det borde ingå i garantin ?

Svar:

Hej!
Först: garantiåtagande inom tandvården lämnas hos Privattandläkarnas medlemmar på protetiska arbeten dvs kronor/broar och avtagbara proteser.
Övrig behandling omfattas inte av garantier – men eftervård ska naturligtvis ges efter ett kirurgiskt ingrepp . I TLV:s föreskrifter anges att i åtgärden för en
operation tex ingår ”läkningskontroll” vanligen inom 3 månader och detta ska inte debiteras separat. Uppstår behov av ny kompletterande behandling är detta
ny = ytterligare behandling.
Regel för företag för debitering avseende tidpunkt är att man har rätt att fakturera två år i efterhand. Men inom tandvården måste debiteringen ske inom 14 dagar
för att ersättning från Försäkringskassan ska utgå.
Så till själva behandlingen: det kan vara svårt att helt förutse vävnadernas reaktion och oväntade problem kan uppstå. I ditt fall har tandköttet uppenbarligen inte återfäst så
som man förväntat och irritation och värk uppstår. Det kan vara klurigt att utreda i detalj och åtgärda.
Bäst är ända att fortsätta kontakten med dem som varit involverade i behandlingen och har historiken – men får du inte den hjälp du behöver så sök annan klinik.
Om du vill ha det hela mer utrett kan en anmälan göras till Patientförsäkringen men bedömning av bestående problem där görs nog först ca två år efter ingreppet.