Medecin mot osteoros

Fråga:

Jag har just fått diagnosen osteoporos.
Jag har flera tandimplantat.
Vet att den medicin som läkaren skrivit ut – en injektion en gång om året- medför en risk för käknekros.
Jag vill gärna ha ditt svar på det.
Läkaren säger att risken är obetydlig men det är inte det budskap jag möter när jag läser om biverkningar där det verkar som att ovanstående är en vanlig biverkan.

Svar:

Det har varit olika bud om risken med denna medicinering. De inledningsvis stora farhågorna för osteonekros har inte skrivits ner och tandvården har lärt sig hantera dessa patienter.
Idag är de flesta medvetna om vilka försiktighetsmått som bör vidtas vid eventuell kirurgisk behandling i munhålan.
Du har ju – vilket är bra – redan fått de implantat du behöver – och någon komplikationsrisk föreligger inte när de är inläkta och inflammationsfria.
Låt göra en ordentlig undersökning nu före injektionen om du känner dig orolig för framtida tandvårdsbehov. Om en tand behöver tas bort bör det göras av specialist i oral kirurgi och såret sys ihop noga.
Sköt din munhygien noga och ha kontakt med tandvården i förebyggande syfte.