lurad eller?

Fråga:

Hade op 2 inplantat hos specialisten egen tandläkare skulle göra kronor 2 + 1 hängande led – kronor kostade 9900 st + 2700 den hängande, sedan blev det 5900 material ? Hur kan det vara möljigt??

Svar:

Före varje behandling ska patienten få en skriftlig kostnadsberäkning avseende hela behandlingen. Om något inträffar på vägen som ändrar denna ska det kommuniceras till patienten. Man accepterar annars möjligen en avvikelse på 10 max 15 % från kostnadsberäkningen. Material ska ingå i priset för åtgärden och inte debiteras separat.Tala med din tandläkare – om du inte känner dig nöjd – och din tandläkare är medlem i Privattandläkarna så
kontakta Privattandvårdsupplysningen 08- 555 446 66 så förmedlas kontakt med en förtroendenämnd som kan hjälpa dig att reda i detta.