Lossnad krona

Fråga:

Hej,
För litet mer än ett år sedan lossnade en tandkrona (porslin) som jag hade fått insatt ca ett halvår tidigare. Kronan går inte att sätta fast igen pga för litet återstående material (har fått detta bekräftat av tandkirurg).Undrar därför vad som gäller ang den garanti som gäller för sådana arbeten. Jag vill inte gå tillbaka till behandlande tandläkare och vore därför tacksam för information. Vill helst inte starta hos en ny tandläkare med en fråga gällande den förra mottagningen.
Tacksam för svar!

Svar:

Hej!
Om din tandläkare är medlem i Privattandläkarna som finns ett tvåårigt garantiåtagande räknat från cementeringsdatum. Det senaste cementeringsdatumet gäller. Du måste ta kontakt med den som gjort kronan och önska att garantiåtagandet överlåts till annan behandlare – innan någon gör om kronan.