Lagning i tand med både primär och manifest karies

Fråga:

Jag var nyligen på årskontroll hos min tandläkare. Jag fick då veta att min kindtand (nr 37) hade både primärkaries på tyggytan och en spricka med manifest karies på längst bak på tuggytan. Tandläkaren bestämde sig för att laga hålet längst bak och fylla det med komposit, men han lät intilliggande primärkaries vara kvar. Nu gränsar därför den nya lagningen till primärkaries. Jag undrar om detta var ett bra beslut eller om all karies borde ha åtgärdats för att undvika att den sprids under lagningen i framtiden?

Svar:

Hej!
Tandbehandling, diagnostik och val av terapi är en bedömningsfråga och om din tandläkare anser att det
primära angreppet kan lämnas så är det säkert så. Vi lagar sällan förebyggande – olagat är ju bäst!