Lagning av tand

Fråga:

Går det att laga en hörntand utan att spänna fast grejen? runt tanden? Klarar inte detta, 😂

Svar:

Hej!

Det går säkert bra att laga din hörntand utan att spänna en fast matris runt tanden. Hörntanden har en annan form än de bakomvarande tänderna med tuggyta och det stöd för fyllningen som behövs, beroende på vilken yta som ska fyllas är ett platsband/form som hålls med fingrarna under belysning och härdning av plasten.