lagning av hål på amalgamkrona

Fråga:

Kan man laga ett hål på amalgamkronan med kompositmaterial ?Är det vanligt ?
Om lagar en sida av den tanden .Är det åtgärd 706 ?

Svar:

Hej,

Man kan laga delar av en amalgamkrona med komposit. Skulle inte vilja säga att det är en vanlig behandling att lappa en amalgamkrona, vanligtvis gör man nog en ny krona i porslin eller om möjligt en i komposit. En enytsfyllning på en molar har åtgärdsnummer 704. Åtgärdsnummer 706 är en tandfyllning oberoende vilket material (till exempel glasjonomercement, komposit eller tidigare amalgam), fyllningen avser tre ytor eller mer på en tand i premolar/molarområderna.