Laga visdomstand

Fråga:

Hej
Är det lämpligt att laga en visdomstand med stegvis exkavering?
Tanden sitter utanför den övriga tandraden och delvis dold under tandkött. Min tandläkare tycker att jag mister tuggyta om den dras ut, övriga visdomständer är utdragna sen länge.

Svar:

Hej!
Om tanden inte står i rätt position i tandraden har den sannolikt
ringa tuggfunktion.
En visdomstand med så djup karies så att den måste excaveras stegvis har sannolikt en tveksam prognos att lyckas.
Man står då inför ett behov av att rotbehandla tanden osv. Det kan vara ett sätt att skjuta upp borttagningen som
kanske kompliceras av förhållande till nervkanal eller annat.
Tre statusuppgifter som talar för borttagning är:
Svårighet att hålla rent då tanden delvis är täckt av tandkött.
Inte i full funktion.
Djup karies risk för rotbehandling.
Saknar motbitande tand i överkäken då visdomstanden är borttagen här.