Laga en tand

Fråga:

Hej
Hur logisk är att laga en kindtand 3 gånger inom loppet av ett år och betala mer 1000 varje gång utan garanti lagning håller som mest 3/ 4 veckor ,frågade om det finns garanti fick svar ett nej inte på lagning, kan detta stämma? det är en privat tandläkare,

Svar:

Hej!
När en lagning som fallerar vid upprepade tillfällen måste man backa och analysera: varför?

Har ”limmet” inte fäst?
Var fyllningen för hög?
Är omfattningen för stor för att materialet = composit ska klara jobbet?
Annat?
En compositfyllning har sina begränsningar och när den gränsen överskrids så är porslin rätt alternativ.
Inga garantier krävs på fyllningar – en del kliniker har det – de flesta inte.
I ditt fall borde kanske ”good-will kontot” aktiveras -åtminstone för den tredje försöket.
Diskutera med din tandläkare.