Kvarvarande infektion

Fråga:

Hej.
För 2 år sedan rotfyllde jag en tand aldrig helt blev bra.Efter att ha tappat lagning senast november och konstant känning bad jag om att få den utdragen.Tandläklaren såg mycket riktigt en enl honom liten infektion som hade spridit sig till närliggande tand.När jag frågar om antibiotika behövs får jag till svar att kroppen tar hand om det.Uppenbarligen gjorde ju inte kroppen det under den här tiden som gått och undrar nu om det är korrekt att låta det bero.

Mvh

Svar:

Hej!
Njae… det är inte vanligt eller kanske ens möjligt att en rotspetsinfektion sprider sig till en granntand.
Om tanden, som rotfylldes för två år sedan, inte blivit symptomfri får man ställa sig följande frågor:
är tanden överbelastad i tuggfunktion? finns ytterligare rotkanaler?
är de identifierade kanalerna tillräckligt rensade? är rotfyllningen och överfyllningen täta? finns sprickor i tanden?
Antibiotika hjälper inte på en restinfektion den måste tas bort endera genom rensning/omgörning av rotbehandlingen
eller bakvägen genom en mindre operation.
Visar röntgen att något faktiskt pågår på grannen så ska det behandlas