Kronor bettskena

Fråga:

Skall göra 2 porlinskronor och en bettskena!
Vilken ordning med detta?
En tdl bettskena först!
En tdl porslinskronor först!

Vad anser du?

Svar:

Hej,

Om det är en bettskena du ska ha en längre tid bör den göras när kronorna är på plats. Görs bettskenan för att du ska höja bettet, det vill säga skapa mer utrymme för att göra kronorna ska den göras innan kronorna. Vanligtvis gör man en bettskena för att ha efteråt för att förlänga livslängden på kronorna. Fråga tandläkaren som ska göra kronorna om vad tanken med bettskenan är. Om det är något du ska fortsätta använda efter att kronorna är färdiga tycker jag att avtryck och bettskena görs när kronorna är cementerade.