Kronor

Fråga:

Hej!
Jag rotfyllde en kindtand på överkäken längst bak hos specialist. Det var en mycket besvärlig rotfyllning med fyra kanaler varav två var mycket smala och krokiga. Gjorde därefter en krona på tanden. Tandläkaren ville inte göra krona med pelare då hon var rädd för att roten skulle spricka. Min fråga spricker roten lättare med pelare? Som det är nu vet jag inte hur länge kronan håller då det var väldigt lite tandsubtans kvar.

Svar:

Hej!
Din tandläkare har gjort ett klokt val . Stiftförankring syftar till att förbättra –
men tyvärr medför den en ökad risk för fraktur i roten.
Kan en krona fästas på återstående tandsubstans utan stift/pelare så är det att föredra. Med rätt porslinsval och limningsteknik kan det fungera utmärkt.
Lossnar den så får man tänka om.

I ditt fall med en komplicerad rotbehandling kan det även vara en fördel att eventuellt ha tillgång till rotkanalerna igen –
om något skulle tillstöta.