Kronisk inflammation

Fråga:

Tandläkaren tror att jag har kronisk inflammation (ej infektion) i käkbenet. Detta verkar allvarligt och låter hemskt att det är kroniskt. Hur allvarligt är detta egentligen?

Svar:

Hej!
Jag förmodar att din tandläkare på en röntgenbild sett en uppklarning vid rotspetsen på en tand.
Sannolikt är tanden rotfylld sedan tidigare och uppklarningen kan tyda på att den ursprungliga inflammationen/infektionen i tanden inte läkt ut. Detta kan vara symptomfritt länge -därav ”kronisk” men kan blossa upp och tanden blir öm eventuell svullnad i tandköttet mm. Behandlingen kan vara ”expertanalys” dvs avvakta tills eventuella symptom uppstår eller att rotbehandla tanden igen, eller att ta bort infektionen med ett kirurgiskt ingrepp på rotspetsen, alternativt ta bort tanden. Be din tandläkare visa och förklara.