Krona vid rotfyllning

Fråga:

Hej!
Jag var hos tandläkaren i mars 2020 där tandläkaren sa att jag behövde göra 2 rotfyllningar. Tandläkaren rekommenderade att vi även då lägger in 2 kronor och hon förklarade varför detta var bättre än att köra utan kronor (mycket högre kostnad med kronor så jag skulle tänka på saken)

Nu när jag gick på en ny undersökning i november bedömde hon att den ena tanden inte behövde rotfyllas då hon var osäker på om den var helt död, den gör inte ont och verkar inte infekterad så vi bestämde oss för att avvakta och bara göra rotfyllning på tanden där det verkar finnas en infektion. När jag frågar henne om kronan säger hon nu att det inte behövs men förklarar inte ytterligare.

Låter detta rimligt? Har svårt att förstå att man rekommenderar en sak och nästa gång inte ens nämnder att en krona behövs utan att det då var jag som frågade.

Svar:

Hej!

Terapival och behandlingsåtgärder är en bedömningsfråga och oftast inte helt svart/vitt och med absoluta svar. Så ja det är rimligt att vid en ny undersökning utvärdera och analysera den ena, lite tveksamma tandens utveckling under de passerade månaderna. Rotbehandling görs nu på den tand som har en apikal  infektion och beroende på hur stor substansförlust det slutligen blivit så gör sannolikt bäst en krona på denna tand. Vid en rotbehandling måste gammal fyllning avlägsnas och åtkomst skapas för insyn och  instrument och tandkronan kan bli försvagad och bör då kronförses.

Kostnadsberäkningen avser den mest omfattande behandling som kan bli aktuell inom en behandlingsperiod. Beroende på hur mycket tid som finns tillgodo så kan bör en uppföljning och sista utvärdering göras av den nu icke rotbehandlade tanden så att åtgärd hinns med om ett rotbehandlingsbehov skulle uppstått.