Krona i både överkäken och underkäken

Fråga:

Hej! En tandläkare har sagt att jag behöver sätta in några kronor i överkäken, men inga i underkäken. En annan tandläkare sa att om man sätter in en krona på en tand i överkäken måste även krona sättas på motstående tand i underkäken. Anledningen till detta uppges vara att kronmaterialet är hårdare än tandmaterialet och att den ”bekronade” tanden alltså kommer att slita ned motstående tand i underkäken.
Vem har rätt?

Svar:

Hej!
Båda har rätt – delvis.
Den enskilda tandens status ( karies /trasig fyllning/fraktur etc ) avgör behovet av en krona.
Porslin är hårdare än emalj och om belastningen är sådan så kommer emaljen att nötas.
Anatomin/formen på underkäkens sidotänder är väsentlig för bettstabilitet och funktion och det kan vara klokt att titta på
motbitande tänder innan man utformar kronans tuggyta.
Är underkäkens tand tveksam kan det vara befogat och klokt att göra dem samtidigt för att kunna uppnå bästa prognos funktion
långsiktigt. Det är dock inget absolut krav utan en bedömningsfråga