Krona

Fråga:

Jag har nyligen fått en krona på en kindtand. Enligt tandläkaren så är tandhalsen blottad (efter att jag fått den nya kronan) varför hon lagade med komposit men det har släppt och ilar jättemycket. Min fråga när man får en ny krona så ska den väl täcka tandhalsen. Ska jag be tandläkaren ta bort kronan och göra en ny.

Svar:

Hej!
Det här blev ju inte bra. Att göra en tandhalsfyllning på en nyligen kronförsedd tand blir ju lite fel. Bättre då att göra om och göra rätt. Tandläkaren har – om hon är medlem i Privattandläkarna – ett tvåårigt garantiåtagande på kronan räknat från cementeringsdatum. Man måste reda ut vad som blev fel innan man gör om. Fanns halsen blottat tidigare? blottade tandhalsar orsakas av överbelastning/gnissling på tanden. Går inte kronan ner och täcker till avsedd kant? Otätt? Hur mår pulpan egentligen ? Rotbehandling innan omgörning?
Tala med din tandläkare !