Krona

Fråga:

Om en kindtand är lagad med glasjonomer och man behöver sätta en krona på den. Behöver man då avlägsna glasjonomfyllningen och få emaljretention först eller går det att sätta krona ovanpå fyllningen?

Svar:

Hej,

Glasjonomercement kan i vissa fall lämnas under kronor, beror på typ av krona och hur stor fyllningen är.