Kränkningar i journal

Fråga:

Hej!

Min tandläkare har medvetet skrivit ner uppgifter om att jag mår dåligt hemma, att jag skulle ha svarat nej på viktiga frågor som aldrig ställdes, samt rent generellt petiga smådetaljer vilket jag hört man inte får anteckna ner. Tandläkaren skriver även ner sina egna reflektioner och tankar, som varken yttrades eller något jag känner igen mig i. Det kan också sägas att hon inte skrev sakerna baserat utifrån nåt möte jag hade med de, utan först långt i efterhand. Uppgifterna uppfattar jag som kränkande, och jag ser inte vilken relevans det överhuvudtaget skulle fylla för min tandvård eftersom det handlar om något helt annat som dessutom inte är sant heller. Vad kan jag göra? Går det också att förstöra denna bit av journalen?

Svar:

Hej,

Vi tandläkare kan tycka saker som indirekt påverkar en individs munhälsa vara av betydelse och vi får även skriva saker vi upplever eller ämnar ta upp vid ett senare tillfälle med patienten. Dock måste man som tandläkare kunna försvara varför vi antecknat det vi gjort i journalen och det ska givetvis inte vara vare sig kränkande eller osann information. Nu när de flesta tandläkare har digitala journaler är det svårt att förstöra den delen. Jag tycker du ska kontakta, gärna fysiskt, tandläkaren i frågan och att be hen skriva en rättelse i journalen.