Kostnadsförslaget.

Fråga:

Hej!

Vad betyder; fraktur eller förlust av fyllningsmaterial utan samtidig karieslesion?
Samt; fyllning av tre eller flera ytor på molar eller premolar, kavitet i tand p g a sekundärkaries?

Sista; peri-implantati?

Tack för vänligheten,

Svar:

Hej!
Fraktur betyder att fyllningen gått sönder men inte på grund av ett nytt kariesangrepp.
Premolar är tanden bakom hörntanden i tandraden – nr 4 och 5 och molar är de följande två lite större tuggtänderna nr 6 och 7.

Kavitet betyder hål och sekundär karies är när nytt kariesangrepp uppstår i anslutning till en befintlig fyllning.

Antal ytor anger hur omfattande den nya fyllningen är.
Periimplantit betyder att området runt implantat fästet i tandköttet är inflammerat.