Kostnader när en operation ej lyckats v.2

Fråga:

Hej igen!
Frågade förut om kostnader när det gäller tand-utdragning, då det blev ett första försök med kostnad och ett andra operation 1500 + 3200. jag glömde tillägga hur det funkar när man får remiss efter första försöket misslyckades. om det fortfarande gäller samma kostnad på andra försöket (operationen) Glömde tillägga remiss biten så är nyfiken på det, eftersom jag ej helt förstått hur remissen ska fungera.

Tack igen!

Svar:

Hej!

All tillkommande behandling inklusive den hos remissinstans debiteras dig med patientavgift, hur mycket beror av åtgärd och vårdgivarens prislista. Ersättning utgår via Försäkringskassan enligt en för hela landet gemensam referensprislista.