Kostnad

Fråga:

Hej!
Besökte tandhygienisten och hade fått en prisuppgift på ca. 900:- . Jag frågade om hon kunde se om en fyllning höll på att ge sej eftersom den ömmade lite när jag tuggade.
Hon såg att det var en spricka i tanden. Hon tar en bild på roten.
Når hon kommer tillbaka från att tittat på bilden kommer en kvinna med som inte talar om vem hon är eller sin uppgift.
Hon säger att den tanden får åtgjärdas annars kan det bli rotfyllning sedan går hon, är i rummet ca.3 minuter.
När jag skall betala får jag en räkning på 1.600:-. Jag ifrågasätter varför det blev så mycket dyrare , det var en tandläkare inne och ställde en diagnos.
Skall jag inte få reda på att tandhygienisten inte får ställa diagnos så hon måste ta in en tandläkare och det tillkommer en kostnad.
Hade tandläkaren gjort en undersökning borde hon kommit fram till samma diagnos som jag fick vid tandläkarbesöket för att åtgärda tanden, att inte göra något åt tanden utan låta den vara.
Två tandläkare på samma klinik som ställer helt olika diagnoser, då blir det slumpen vem man träffar vad behandlingen blir???
Jag la även på en tandhals vid tandläkarbesöket som nu ömmar när jag tuggar. Varför? Hade inga problem innan.

Svar:

Hej!

Information och kommunikation är en svår konst och brister ofta tyvärr. Olika kliniker har olika rutiner för hur patienten tas om hand med regelbundna besök hos tandhygienist och eller tandläkare. Att ha sin återkommande tandläkare är en fördel för både patient och behandlare då man ju lär känna varandra och kan observera och tolka symptom och eventuella förändringar.

Det är korrekt att tandhygienisten inte får ställa en definitiv diagnos men kan ju erfarenhetsmässigt ha en teori om vad som är på gång. Vanligt är att besöket hos hygienisten är planerat kombinerat med att tandläkaren gör sin undersökning och ställer eventuella diagnoser och den rutinen  ska patienten vara medveten och informerad om. I ditt fall uppstod en oväntad frågeställning om en tand och det känns lite sniket att debitera för denna korta insats i så fall lägsta möjliga arvode för undersökning åtgärd 103 t ex.

Tandvård vilar ofta  inte på svart vita definitiva diagnoser utan är en bedömning av föreliggande fakta och symptom och kan därför variera mellan behandlare. Din tand med spricka skulle sannolikt må bra av någon form av behandling nerslipning/avlastning? sammanhållande fyllning? omkramande krona? rotbehandling innan symptom uppstår? för att om möjligt hindra en större fraktur. Din tandhals som åtgärdats men nu ömmar beror sannolikt på att orsaken till tandhalsblottan är överbelastning och att detta behöver justeras.

Fundera över hur du vill ha dina besök framöver, välja en behandlare vid denna klinik? byta klinik? Rutinen för klagomål är att patienten ska tillskriva verksamhetsansvarig vid den aktuella kliniken och be om klargörande av klinikens principer och rutiner för debitering och arbetsfördelning mellan de olika yrkesgrupperna och svar ska komma inom en månad.