Konstig känsla

Fråga:

Hej Stina!
Mina problem började för fyra år sedan då jag fick två kronor i vänster underkäke som blev för höga, då slipades motbitande tänder i överkäken som hade gamla amalgamfyllningar. 2021 förseddes tänderna 26 och 27 med kronor, men det blev inte bra. Kronan på tand 26 gjordes om 2022 och i samband med detta upptäcktes en spricka i tanden. Det fungerade inte heller med den nya kronan och det konstaterades att tanden måste dras ut. En månad senare hade jag liknande besvär från tand 27 och även denna tand fick extraheras p g a sprickor. I samband med att tand 27 drogs ut började jag känna obehag från tand 25, men det var inget fel på tanden. Även denna tand förseddes med en krona (lutningen ändrades något) och det kändes till en början bättre.
Tand 26 har ersatts av en implantatkrona (sinuslyft), men tand 27 kunde inte ersättas då det var för trångt.
Implantatkronan har slipats ur ocklusion då jag hade problem med den, men nu känns det bättre. Däremot har jag en konstig känsla i både tand 25 och 24 (påminner om hur det kändes i tänderna med sprickor). Känner inget obehag när jag tuggar. Jag har fått en hård bettskena som jag använder på natten och den fungerar bra. Så fort jag sätter in skenan så försvinner obehaget, men när jag tar ut den på morgonen så är allt som förut.
Har nyligen gjort en komplett undersökning/uppföljning och allt ser jättebra ut (apikalbilder tagna). Min tandläkare tror att mina problem beror på överbelastning då jag har ett överbett och sidopartierna får ta all kraft och tand 27 (sista tanden i bettet) nu saknas. Låter rimligt med tanke på att obehaget från tand 25 började efter att tand 27 drogs ut, men det känns frustrerande att inte säkert veta om det är hela orsaken och att inte ha en lösning på problemet då det påverkar mig negativt.
Vet inte vad jag ska göra, har du något råd att ge mig?

Svar:

Hej,

Tror också att överbelastning är en stor orsak till dina problem. Har man möjlighet att se över sin hållning, till exempel om man sitter mycket framför skärm eller står i en statisk position under längre tid dagligen kan det ge spår i nack- och käkmuskulatur som kan ge sprickor eller överbelastning i tänderna. Rörelseövningar för käkmuskulatur eller att använda bettskenan även vaken tid framför skärm kan minska spänningarna och belastningen på de utsatta tänderna.