Kompositlagringar

Fråga:

Hej.. jag undrar ifall det förekommer att komposit fyllningar innehåller fluor eller om det bara gäller för glasjonomer fyllningar.
Undrar även ifall glasjonomer fyllningar kan komma i varierade färger för att matcha tänderna eller om dom alltid är samma vita färg.

Svar:

Hej,

Glasjonomerfyllningar finns liksom kompositen i många olika vita nyanser. Materialet är inte lika starkt och håller vanligtvis inte lika bra över lång tid men fungerar mycket bra för de fyllningar de är avsedda för och som du skriver så innehåller flera glasjonomerfyllningar fluorid. Det finns plastförstärkta glasjonomermaterial (kompomerer) som också avger fluorid.

Vet inte hur vanlig förekommande det är i Sverige men de finns både bonding/förseglingar och kompositmaterial som avger en mindre mängd fluorid. Fördelen med kompositmaterial är att de är stabila och då vill man inte att de ska avge något till exempel fluorid. Valet av fyllningsmaterial gör tandläkaren efter vilken tand som ska restaureras, vilken yta och hur kariesaktiv (eller hur stor syrapåverkan patienten utsätts för – suraintag) patienten är.