Komplikationer från tandvårdsbehandling

Fråga:

Hej,

Jag upplever att mitt tandkött och underläpp skadats i samband med behandling på privat klinik. Jag känner en smärta/irritation i tandköttet runt höger framtand, vilket pågått i över 1 månad. Jag känner en viss osäkerhet i hur man ska agera i detta fall, då jag inte känner att den privata kliniken kan garantera objektivitet i sin bedömning om jag skulle vända mig till dem. Går det att få en kostnadsfri samt objektiv bedömning?

Svar:

Hej,

Bäst är om du diskuterar ditt fall med den klinik du tidigare besökt och berörd tandläkare/tandhygienist. Kan ni inte komma till en lösning får du bekosta en annan bedömning själv. Anser du dig felbehandlad och du inte kommer till en lösning med berörd tandläkare kan du vända dig till Privattandvårdsupplysningen.