Komma sent

Fråga:

Hej,

Om jag hade en tid (en hel timme bokad) kl. 12:00 och tandläkaren ringde 12:14 men jag missade samtalet och ringde 12:16 och sa att jag kommer å är framme om max 5 minuter. Har tandläkaren då rätt att säga tyvärr det funkar inte och debitera mig för uteblivet besök? vart ligger gränsen i tiden? alltså vid 20 minuter försening får de direkt debitera? gäller detta i mitt fall, alltså att jag ringde innan det har gått 20 min?

Svar:

Hej,

Det finns inga riktlinjer om detta, utan kliniken bestämmer själv sina rutiner. Har man planerat att behandlingen tar en timme är det svårt att hinna allt på kortare tid, och att göra ”en del” är inte alltid aktuellt. Som patient bör man också respektera behandlarens tid om man vill ha en bra behandling.