Kofferdammduk vid amalgamrensing.

Fråga:

Hej, jag har kvicksilverallergi och håller på att ta ur amalgamfyllningar. En åt gången. Vid första fyllningsavlägsnandet så läckte kofferdammduken och jag fick amalgam i munnen svaljet och ner i magsäcken. Hostade gråa partiklar och fick ett större hudutslag med öpper köttsår, trots jag tagit antihistamin och kortisontabeletter i förebyggande syfte. Vid andra fyllningsbortagandet så användes återigen en blå kofferdammduk och tandläkaren använde sugen aktivtare och utan vattenkylning. Återigen läckte duken och jag fick partiklar i munnen och spottade gråa flisor. Jag tog vid det tillfället tog jag bara en deslortadin och dagen efter var kinderna svullna vid mungiporna. Jag tog då retroaktivt tio betapred och svullanden gick tbx något. Nu undrar jag hur de återstående fyllningarna kan avlägsnas utan att jag får amalgamrester i munnen? Vad finns det för alternativ? Finns det bättre och sämre kofferdammdukar? Tätningar runt tanden annat än metalklammer?

Svar:

Hej,

Bra att kofferdam användes, dock ska den tätas så att det inte läcker. Ofta använder man två sugar för att få bort så mycket man kan av vatten och amalgamrester. Många gånger kan man sätta en skyddande kudde så kallad dry tips i kinden dels för att minska salivmängden under behandlingen men även som ett skydd för att minimera risken för kontakt slemhinna – amalgam. Ibland överväger man att inte byta ut fyllningarna då frisättningen av kvicksilver orsakar mer problem än när amalgafyllningen får sitta kvar om fyllningarna är hela och täta.