Klisterbro

Fråga:

Håller en klisterbro att äta och tuggas med?

Svar:

Hej!

En klisterbro håller bra för vanligt slitage vid tuggning.