Karies under krona

Fråga:

Om tandläkaren vid en grundkontroll upptäcker karies under en krona – vad är behandlingsalternativen då?

Svar:

Hej,

Behandlingsalternativen är bland annat beroende av hur mycket karies det är under kronan, eventuella tandlossningssymptom eller om tanden är rotfylld. Tandläkaren ska ge dig behandlingsalternativ och kostnadsförslag innan behandlingen påbörjas.