Karies i mjölktand

Fråga:

Hej,
Var med min son hos tandläkaren igår eftersom jag upptäckt ett ”stort” hål i hans mjölkkindtand, nr 4 nere till vänster. Min kille var nervös och protesterade lite varpå tandläkaren sa att det var han själv som fick bestämma om hålet skulle lagas eller inte. Att hon inte tänkte tvinga honom till något. Att det kunde skapa tandläkarskräck i långa loppet. Och såklart sa min 8-åring att han inte ville ha en spruta och borra i tanden. Resultatet av detta besök blev då att tandläkaren fyllde igen hålet med nån ”stelnande lera” för att han skulle slippa få ner matrester i hålet. Inget annat gjordes så med andra ord så bakade hon in kariesen i tanden eftersom hon inte borrade/slipade nåt.
Är detta verkligen bra och rätt gjort?? Fick en ny tid om tre månader för att träffa sköterska som pedagogiskt skulle kolla hans tänder och förklara hur en lagning kommer att gå till. Eller eventuellt att dom skulle ge honom lugnande vid ett andra besök för att ”vicka” ut tanden. Vi skulle återkomma på en akuttid om det blir så att han får ont (vilket han inte hade nu när vi upptäckte hålet) , eller om han blir dålig och får feber.
Ska jag söka upp en annan tandläkare för att lösa hans problem tidigare eller vänta dessa tre månader, med inbakad karies i tanden? Känns som att risken är stor att allt blir värre….

Svar:

Hej!

Att introducera barn till tandvård är en viktig uppgift, alltid trist om debutbehandlingen måste blir omfattande. Viktigt därför att hjälpa barnet med förebyggande insatser och regelbundna kontroller så att större skador undviks. De tandläkare som arbetar med barn har bra och säkra rutiner och erfarenheter av hur man bäst skapar en trygg behandlingssituation. Att lämna ett större kariesangrepp är lite chansning då risk finns för att akut ont kan uppstå och behandling oundviklig men det är en bedömningsfråga och om möjligt undvika ”tvång” och skapa utrymme för invänjning.

Tre månader är en lite lång tid och lämpligen kan ett invänjningsprogram startas redan nu med syfte att skapa en trygg relation inför det som måste göras. Tala ibland med din son mycket kort, enkelt och lugnt om vad som hänt med tanden och varför och vad som behöver göras, kanske i samband med dagens tandborstning.