Kan visdomstanden fylla igen hål efter utdragen tand?

Fråga:

Hej,

Jag har dragit ut en tand i nedre käken, höger sida, längst bak. Bakom den tanden som fanns där har jag en visdomstand som är på väg upp. En tandläkare sa att visdomstanden kan flytta sig och fylla igen hålet vilket jag tycker låter bra. Men min nuvarande tandläkare tror inte att det kommer ske, eller att det kan ta lång tid. Vad säger du?

Jag skulle helst vilja att detta sker eftersom jag annars måste ta bort visdomstanden (det är för trångt i min mun och jag ska snart ta bort visdomstanden på vänster sida i munnen) och sätta i implantat för den första utdragna tanden vilket blir dyrt och omständigt.

Med vänlig hälsning

Svar:

Hej!
Svårt att sia om hur väl visdomstanden kan komma väl in i tandraden och fylla luckan efter den borttagna. Det är bara att avvakta och följa processen. Hur som kommer den sannolikt inte att öka på eller åstadkomma ytterligare trängsel och alltså inte behöva tas bort av detta skäl.
Svårare renhållning kan eventuellt bli en orsak att ta bort den.
En förlust av tand medför inte att den måste ersättas med implantat eller annat.
Avvakta läkning och frambrott av visdomstanden och fatta därefter beslut om eventuell åtgärd.