Käknekros??

Fråga:

Hej!
Opererade bort några ”risktänder” då jag har osteoporos. Tar en veckotablett och det skulle inte vara någon risk att göra detta ingrepp efter den korta tiden jag tagit mediciner, då ca två månader. Fick antibiotika både före och efter ingreppet. Nu, inte ens fem månader in i bisfosfonatbehandlingen, upptäcker jag att på flera tänder har tandköttet åkt upp och blottar hela tanden, på några tänder ser tandköttet mörkt ut ovanför tänderna och på några är det mörkt bredvid tanden i tandköttet, detta spritt över munnens alla delar! Upptäckte detta plötsligt och har fått tid på medicinsk tandvård som opererade bort tänderna i veckan, men är SÅ orolig! Har jag fått käknekros efter bara några månaders behandling med bisofostonattabletter?? Förstår att det är svårt att svara på men OM det är så, vad finns det (och FINNS det?) möjligheter att göra något åt det, eller är mitt liv nu förstört, utan tänder och med en progredierande osteoporos??

Svar:

Hej!
Det är bra att man gör en riskbedömning tidigt vid medicinering med dessa preparat men våra första farhågor har bleknat och vi vet idag hur denna riskfaktor ska minimeras och behandlas. Jag tror inte att det är fråga om en generell nekros . Du har behandlats enligt god metod i samband med tandborttagningarna och dessutom inte stått på medicineringen mer än ca två månader. Högriskpatienter är framför allt de, som fått injektioner och behandlats under läng tid. Tryggt att du har kontakt med en specialistklinik som kan kontrollera och behandla på bästa sätt om så behövs.