Journal

Fråga:

Hej!
Har en tandläkare rätt att utlämna min journal till annan tandläkare, utan mitt medgivande?
Tacksam för svar.

Svar:

Ett skriftligt godkännande behövs från dig om ny vårdgivare ska få del av dina journalkopior:
Enligt patientdatalagen måste alla sjukvårdsjournaler sparas hos den som har fört dem. Detta gäller även tandvårdsjournaler. Det spelar ingen roll om du som patient har slutat att gå till just den mottagningen. Du får inte automatiskt med dig journalen när du slutar. Din nya tandläkare måste be din gamla tandläkare att skicka journalkopior. För detta behövs först ett skriftligt godkännande av dig.

När remiss skickas till annan vårdgivare:
Du som patient ska samtycka att den vårdverksamhet som erhåller remissen får ta del av för vården relevant journalinnehåll. Du ska även samtycka till att remittent ska få del av hos remissmottagaren adekvat journalmaterial.

Sammanhållen journalföring:
Journalanteckningar som har gjorts hos en vårdgivare syns inte automatiskt hos en annan. Men genom så kallad sammanhållen journalföring kan din vårdgivare göra så att journaluppgifterna går att ses av andra vårdgivare, till exempel i ett annat landsting.
På det sättet kan de som vårdar dig just då få tillgång till journalinformation från andra vårdgivare. Informationen ska vara viktig för din diagnos och din vård. Det kan till exempel vara tidigare provresultat, läkemedel, diagnoser och behandlingar. Som patient behöver du då inte berätta hela din vårdhistorik när du söker vård hos en ny vårdgivare.
Sammanhållen journalföring finns för att göra vården säkrare och smidigare både för dig som patient och för vårdgivaren.

Du ska samtycka till att information hämtas:
Vårdpersonalen som du träffar hos en ny vårdgivare får läsa dina uppgifter i en sammanhållen journal om uppgifterna inte är spärrade och du ger ditt samtycke.
Det kan finnas undantag från kravet på samtycke om det är en allvarlig situation och du snabbt behöver få vård.

Det är bara den vårdgivare som du får vård hos som får ta del av uppgifter om dig i en sammanhållen journal. Det är till exempel där du har bokat ett besök, dit du har blivit remitterad eller där du är inlagd på en avdelning.