Journal

Fråga:

Hej Elisabeth!

Har just bytt tandläkare och gjort min första undersökning. Har jag rätt att få en kopia av min journal, så jag kan följa mina kommande undersökningar? Detta är inte Folktandvården utan en privat tandläkare.
Tack på förhand
Vänliga hälsningar

Svar:

Hej!
Journallagen är densamma för alla inom tandvården.
Du har alltid rätt att på begäran få en journalkopia utskriven.
Vad gäller kopior på röntgenundersökningar så får dessa läggas över på en CD eller ett USB och kostnaden för detta kan komma att debiteras.