Internationella studier

Fråga:

Hej! Jag skrev till dig för en tid sedan med Rubriken: Bett – Kropp. Fock svar att i Sverige saknas kunskap om bettets påverkan på kroppen. Även primärvården saknar kunskap kring detta. Därför beviljas jag ej de undersökningar jag har rätt till.
Har besökt professor inom bettfysiologi. Han konstaterar att mitt fall är oerhört komplicerar och att han förmodligen inte ens han kan hjälpa mig.
Jag plågas svårt i alla tänder och av anatomiska förändringar, stora bettavvikelser, högervridna käkleder och roterad nacke, som i sin tur åsamkat kedjereaktioner med roteringar, felställningar och funktionsstörningar i hela kroppen. Jag har själv studier som visar vad som kan hända.
Min fråga är: Varför det finns internationell samverkan, då det gäller alla övriga delar av kroppen, men INTE inom tandvården? Mycket märkligt!
Sverige ligger uppenbarligen långt efter, vad gäller tänder.
Kan du förklara varför inte internationella studier ”duger” i Sverige? Vad är orsaken till detta?
Tacksam för svar. Vänligen.

Svar:

Hej igen!

Ledsen över att du inte finner/får rätt vård. Det finns internationella samarbeten även över regions gränserna i Sverige även inom tandvården, dock är inte alla tandläkare lika benägna att höra av sig till kollegor vare sig på den egna orten eller inom Sveriges gränser.

När det kommer till forskning och studier är de som det är när antalet personer i studien är lågt blir inte heller studien accepterad. Det är svårt att göra riktigt bra kliniskforskning och det är nog en av orsakerna till att det inte finns så många studier till underlag för behandling liknande din. Ofta kan en behandling endast vara symptominriktad och inte bota orsaken.