inman aligner

Fråga:

Hejsan undrar om man kan fixa inman aligner om man har en död tand?

Svar:

Hej!

Inman aligner kan fungera bra för att flytta om framtänder som blivit sneda kommit ur bågen t ex. Men för lite större omflyttningar måste nog annan apparatur till.  En rotfylld tand kan bli problem då den saknar levande vävnad i pulpa och rotkanaler och ofta är även den omgivande rothinnan påverkad.

Principen vid tandreglering är att utöva ett tryck från önskat håll och få rothinnan och käkbenet på den sidan att vilja dra sig undan. På andra sidan tanden/roten skapas en dragzon som gör att rothinna och käkben vill röra sig för att undkomma neutralisera  trycket. För att denna process ska komma till stånd krävs en frisk och levande rothinna. En rotfylld tand kan om rothinnan förkalkas bli anchylotisk dvs att den är cementerad i käkbenet och inte flyttbar, precis som ett implantat. Diskutera med din tandläkare.