Infektion rotspetts med krona

Fråga:

Hej !
Jag undrar jag har gjort en rotbehandling hos min tandläkare som hon sedan har satt en krona på. När hon satt dit tanden så har tandläkaren själv sagt att hon inte fått ner kronan ordentligt. Hon har gjort så här 5 gånger och då har hon ju fått ta bort den gamla kronan scanna en ny tand och sen efter två veckor tillbaka och sätta krona varje gång så jag har fått lägga mycket tid på detta. Nu har jag varit hos tandläkaren för att jag fått tandvärk och hon säger att den nuvarande kronan inte heller har kommit rätt. Hon ser sedan att jag har en fistelgång vi tanden med var i. Hon tar röntgen och säger att jag ska göra en rotspetsoperation hos en specialist som hon skickar remiss till. Jag frågar henne vad det kostar och hon säger ca 3000 kr. När jag kommer hem och söker på nätet så står det att en sån kostar mellan 3000-6000 kr. Jag har betalat kronan en gång och nu när hon hållt på så mycket med tanden och tagit bort kronor så undrar jag om det inte skadat den så därför jag kanske fått inflammation i rotspetsen. Idag ringde tandsköterskan och sa att rotspetsspecialisten har ca 4-6 månaders väntetid. Jag undrar är det rimligt att jag ska betala en rotspetsoperation efter allt det här och är det verkligen bra att jag ska gå med en infektion så här länge?

Svar:

Hej!
Det var ju en tråkig och långdragen historia.
Att en fistel uppstår i en rotfylld tand händer tyvärr. Rotbehandling är en tekniskt svår komplicerad och bakterierna extra ”elaka.”
Beroende på ursprunglig diagnos, den aktuella tandens rotanatomi, rotfyllningens kvalitet mm så står valet mellan att försöka göra om rotbehandlingen eller att avlägsna infektionen kring rotspetsen med ett kirurgiskt ingrepp.
Om det kirurgiska ingreppet utförs inom pågående behandlingsperiod så utgår ersättning motsvarande 50% eller 85% av referenspriset för åtgärden.
Att tanden står med en fistel och tömning av var under en längre tid bör undvikas då det kan påverka prognosen för utläkning.
Kontakta specialisten och hör dig för!
Vad gäller kronan så är det ju något som fallerar i avläsningen av den preparerade tanden och tekniken måste justeras eller alternativ avtrycksteknik väljas. Alternativt kan det vara hanteringen hos teknikern som inte är korrekt.
Att cementera och slipa bort upprepade gånger kan också ha sina risker.
Kronan kan bara debiteras en gång men din tid är ju också ”pengar.”
Om din tandläkare är medlem i Privattandläkarna så har hon ett två eller treårigt garantiåtagande på kronan.
Om det är en större klinik så kontakta verksamhetsansvarig tandläkare för råd annars vänd dig till behandlande tandläkare och resonera igenom behandlingen.