Implantat problem Hjälp!

Fråga:

Hej Elisabeth!
Jag har 2 frågor
Fråga 1.
Då jag levde och arbetade i Sydamerika under 10 år råkade jag ut för en olycka och slog ut nästan alla mina tänder, dom tänder som var kvar var så dåliga att även dom togs bort.
När tandköttet var läkt sattes det in 5 implantat i neder käken och 4 implantat i överkäken, implantaten var en typ som kallades för Mini-implantat från 3M, dessa är smalare än vanliga implantat, som används när tandbenets tjocklek är tunt. När jag sedan kom hem till Sverige har jag inte kunnat hitta någon tandläkare som använder dessa implantat trots dom sa att dessa implantat finns i alla länder inkl Sverige. Sedan några veckor tillbaka får jag ont i ett implantat när jag trycker på det, ( jag har 2 avtagbara proteser som trycks på implantaten) misstänker nu att jag fått en infektion i detta implantat min fråga är nu hur åtgärdats det? kan man medicinera bort infektionen???
Fråga 2.
Hur kan jag hitta en tandläkare i Sverige som arbetar med denna typ av implantat från 3M.
Jag är 76 år.
Vänligen

Svar:

Hej!
Det finns en uppsjö av fabrikat, format och storlekar.
Jag föreslår att du kontaktar 3M och hör om de har register över användare.
Alternativt söker tandläkare och 3M på nätet.
Kontakta annars en större klinik ev en klinik med protetik och kirurgi specialister så kan de säkert lösa ditt problem.
Du behöver snar hjälp för behandling av inflammationen, sök allmäntandläkare inledningsvis som sedan kan lotsa dig vidare.