Implantat

Fråga:

Hej, jag har nu dragit ut 4 tänder pga av amalgam – de sprängs och går ej att rotfylla. Jag har två luckor bredvid varandra i överkäken – det är en tand längre bak i den raden och 1 lycka mitt på nedra tandraden på motsatt sida – kan jag avstå implantat? Varken min ekonomi eller mitt mående orkar mer lidande i munnen. Vänligen

Svar:

Hej,

Ingen kan tvinga dig till någon behandling. Implantat är en lösning men fungerar inte i alla lägen, ibland fungerar broar bättre eller kanske en delprotes. Du bestämmer själv om du vill inleda någon behandling och tandläkaren kan rekommendera olika förslag, samt informera dig om vad som kan bli konsekvensen av att inte åtgärda något då förhållandet i munnen aldrig är fixt.