Ilande kindtand

Fråga:

Nyligen fått en tandkrona på kindtand. Den ilar väldigt mycket vid beröring. Antagligen behöver jag rotfylla den. Om någon annan tandläkare än den som gjorde kronan rotfyller och kronan går sönder. Får jag ersättning för tandkronan?

Svar:

Hej!
Först skulle jag låta kolla belastningen i tuggning /gnissling på kronan, det är den vanligast orsaken till att en tand ilar och isar. Gör den ont för varmt då är det i regel rotfyllningsbehov på gång. Om din tandläkare är medlem i Privattandläkarna har hen ett tvåårigt garantiåtagande på kronan räknat från cementeringsdatum. Garantiåtagandet kan – efter överenskommelse – eventuellt överlåtas till annan behandlare.