Hur agerar jag när tandvårdspersonal inte beaktar hygienregler?

Fråga:

Hej! Jag har behandlats på en privattandläkarmottagning, där behandlaren hade långa naglar och nagellack. Hur skall jag agera om det händer igen? Jag tackar på förhand för ett svar på min fråga.

Svar:

Hej!
Det är olämpligt i vårt yrke att ha långa naglar och nagellack. Kontakta kliniken – behandlande tandläkare direkt eller den som är verksamhetsansvarig- och
framför din observation. Om du inte får önskat gensvar så byt behandlare som uppfyller dina kriterier!