Hej

Fråga:

Hej jag har 2 frågor. Om man går till en privat tandläkare och tandläkaren är sen lite mer än 1 timma och man får ingen information om detta. Hur ställer man sig till det ?
Och om en tandläkare skickar remiss vidare kostar det mig något som patient?

Tack på förhand.

Svar:

Hej!
Ibland händer oförutsedda saker under behandlingen och dagens tidsschema blir raserat.

Att inte meddela en försening är inte ok – patienten måste få ett val om att vänta eller boka om tiden.

En rimlig regel är att besked ges senast 15 min efter utsatt tid – helst tidigare.
Om du stannade och fick behandling och vill ha rabatt på priset så får du ta upp det med tandläkaren /kliniken.

Besök hos den tandläkare du remitterats till debiteras av denne.