Hål i visdomstand

Fråga:

Hej,

Har fått veta av min tandläkare idag att jag har hål i en visdomstand i underkäken och att tanden bör tas bort, det förstår jag. Men hon sa även att jag bör ta bort visdomstanden på samma sida överkäken annars har tanden en tendens att ”flytta sig” nedåt när visdomstanden i underkäken saknas och så småningom kan det störa käkrörelser, stämmer det? Känns inte bra att ta bort en visdomstand som är frisk och jag förstår inte riktigt hur tanden förflyttar sig eller dras nedåt av att det saknas en tand i underkäken. Bör jag ta bort den friska visdomstanden med tanken på komplikationer?

Svar:

Hej,

Det är rätt att visdomstanden i överkäken kan förflytta sig när den inte har någon tand att bita mot. Tanden i överkäken kan ”leta” efter något att bita mot och då tendera att hänga ner och risken finns att den sedan kan låsa bettet. Detta beror givetvis på tanden i överkäkens nuvarande läge. Växer den mot kinden eller ner mot svalget är risken för att tanden kommer att störa bitningen i framtiden minimal. Givetvis ska man inte ta bort någon tand om det inte finns någon orsak.