Grop på tanden

Fråga:

Hej

Efter ett tandläkarbesök fick vi reda på att min 12 åriga dotter har en grop på tanden som behöver åtgärdas. Vad innebär detta? Hur uppkommer dessa gropar? Är det något farligt?
Sedan undrar jag också vad små svarta prickar på tanden innebär?
Vänligen

Svar:

Hej,

När tandläkaren säger en grop och inte ett kariesangrepp = hål i en tand, tror jag att de menar att utformningen av tanden är så att det är en grop. Då kan det vara svårt att hålla rent i gropen och att det sedan blir karies, därför vill man nog åtgärda gropen det vill säga laga tanden för att inte ett större hål ska bildas. Inget farligt, en lätt och smärtfri behandling. Svarta prickar kan vara missfärgningar, bakteriebeläggning eller avstannad karies.