Gratis tandvård

Fråga:

Jag har en liten fundering, man har gratis tandvård tills året man fyller 24.
Hur fungerar det då? Ska man bli kallad till något sorts slut besök då innan? Jag vet de finns en försäkring får man info om den då?
Och hur ofta blir man kallad till undersökning, är det varje år?

Svar:

Hej,

Det är rätt att den kostnadsfria tandvården gäller till och med det år du fyller 23 år. Listningstandläkaren ska kalla dig för en undersökning det sista året. Denna undersökning kan göras i januari – december, men du kallas inte för en extrakontroll om inte tandläkaren bedömer att det behövs. Folktandvården och vissa större privata kedjor erbjuder någon form av abonnemang/försäkring då man månadsvis betalar sin tandvård. Vid sista kostnadsfria undersökningen hos tandläkaren brukar man erbjudas abonnemang/försäkring och får då veta vad man ska betala per månad. Hur ofta man kallas till tandläkare beror på vilket munstatus du har, du ska kallas oftare om du har behov av flera kontroller/behandlingar hos tandläkaren. Har man god munhygien och god tandhälsa kan det innebära att man kallas var 18 till 30:e månad.