Glesställning Invisalign ?

Fråga:

Hej!
Mitt enda bekymmer med mina tänder är egentligen bara att mina främre sex tänder på övre tandraden har mellanrum mellan sig! Själva tandraden är eg. perfekt, likaså min undre tandrad (utan mellanrum). Inga bettfel. Bara dom förbaskade mellanrummen!

Hade man kunnat stänga gluggarna med skenor (Invisalign)? Vad skulle man kunna gissa på att detta hade kostat att korrigera? (Och ca hur lång tid hade korrektionen tagit?)

Tack!
MVH

Svar:

Hej!
Ta kontakt med en klinik med inriktning på estetiskt, kosmetisk tandvård och be om
förslag på lämpliga åtgärder.
Tandreglering kan vara ett alternativ att bygga ut och bredda tänderna (alla eller några)
med porslin ett annat.
I samband med konsultationen för du också prisuppgift.