Garanti krona

Fråga:

Hej,

Vad innefattar/utesluter 2-års garantin på konstgjorda kronor? Vill ej fortsätta hos behandlande tandläkare.
Har jag möjlighet att få behandling utförd hos annan mottagning?
Tacksam för svar!

Svar:

Garantiåtagandet gäller hos den som utfört arbetet i två år räknat från cementeringsdatum. Om ett objektivt omgörningsbehov konstateras kan tandläkare 1 efter överenskommelse därom överlåta sitt åtagande och låta en annan tandläkare – som du väljer – göra om.
Du måste alltså kontakta tandläkare 1 och få ok. Om ni inte kommer överens – och tandläkare 1 är medlem i Sveriges Privattandläkarförening – kan du kontakta Privattandvårdsupplysningen 08-555 44 655 för att få kontakt med en förtroendetandläkare som medlar.