Gamla skruvar i rotfylld tand?

Fråga:

Gamla skruvar i en rotfylld tand? Är de skadliga med åldern? Tandläkaren vill ta bort dem, är det nödvändigt, för att det gör inte ont i tanden när jag tuggar?

Svar:

Hej,

Många av de konstruktioner man gör för att ersätta en tand eller stora delar av en tand till exempel större kompositfyllningar, kronor eller broar är inte livslånga utan behövs göras om någon gång. Jag antar att tandläkaren bedömer att prognosen är dålig och vill behandla dig medan det fortfarande är möjligt så att man inte väntar för länge med omgörning. Be tandläkare förklara varför hen vill erbjuda den behandlingen till dig och vad det finns för alternativ.