Frågande pat

Fråga:

Hej!

Har efter två års behandling hos både specialister o tandläkare nu färdig behandlad denna gång. min fråga gäller vad man betalar , men har svårt att hänga med vad som gäller-
laboratorieframställd krona 11,13,21,25,26 a´6900; hängande broled 12,22,23,24 a´2550 + material 5950?
Även inplantatförankrad krona 14, 15 a´9900 hängande led 16 a´2550 + material 5566?
Bron är zirkonium – tandtekniska specifikationen helt omöjligt att tyda men åtgärder är: 32 antal9 övrigt åtgärd 11. Detta är bara massa siffror som man undrar vad man betalar. Tandläkarens prislista går ej att tyda allt extra som kommer??? Finns ej något om extra materialkostnad.

Tappat förtroende för hela tandläkarkåren, detta borde regleras som allt annat inom sjukvården.

Svar:

Vi har klara regler för hur patienten ska informeras om kostnader och hur debitering får göras. Tyvärr lever inte alla tandläkare upp till dessa krav.
En skriftlig kostnadsberäkning ska lämnas före behandlingsstart och om det blir avvikelser från denna under arbetats gång ska patienten informeras om detta. En avvikelse på upp till 10-15 % kan accepteras även om terapin inte ändrats under vägen. Teknikerkostnad och material ska ingå i priset för åtgärden och inte debiteras separat. Prissättningen är fri för varje behandlare och ersättningen beräknas sedan från en referensprislista gemensam för alla tandläkare i Sverige. Du kan – om din tandläkare är medlem i Privattandläkarna – få hjälp av en förtroendenämnd att gå igenom behandlingen och ekonomin.
Kontakta Privattandvårdsupplysningen tel 08-555 446 66