Fråga om ny krona med pelare (laboratorieframställd resp. klinikframställd pelare)

Fråga:

Hej,
Jag har en lagning på en hörntand som har gått sönder där en ganska stor del av tanden fattas och där det bör göras en krona. Nu har jag fått kostnadsförslag från två privattandläkare, men med som synes lite olika behandlingar: klinikframställd pelare med krona (803+800) resp. laboratorieframställd pelare med krona(802+800). Nu skiljer det i pris mellan laboratorieframställd pelare och klinikframställd pelare, finns det någon fördel med laboratorieframställd pelare, om det nu är så mycket dyrare och tar längre tid? Sen är det ju en annan fråga vilken mottagning som jag trivs bäst med, men det är ju en annan variabel i ekvationen.
Mvh

Svar:

Hej!
Trivsel och trygghet är en viktig del i en lyckad behandling – så känn efter!
Avseende val av stiftförankring så skiljer det i kostnad förstås då en laboratorieframställd
pelare innebär flera behandlingsmoment. Tanden /roten prepareras och slipas till och på ett avtryck från din tandläkare, vaxar och gjuter
tandteknikern en pelare – som din tandläkare sedan cementerar. Tanden slipas till och därefter tas avtryck för kronan.
En klinikframställd stiftförankring innebär att rotkanalerna prepareras och någon form att prefabricerat stift limmas och pelare byggs
upp i compositplast. Tanden svarvas till och avtryck tas för kronan.
Varje behandlare bedömer tandstatus och prognos och föreslår behandling därefter . Det finns inga absoluta regler för det ena eller
andra utan är ett individuellt val beroende på tandens status/tandläkarens erfarenhet och preferens/mm.