Fråga – efterföljande fråga

Fråga:

Svaret gör mig något fundersam.

”Vid Kristallsjukan är det balansorganet i örat som är påverkat och en fyllning i en framtand tanden orsakar inte den skadan på balansorganet. Dock tycker jag att du vid nästa besök och behandling hos tandläkaren kan informera dem om att du haft Kristallsjukan och därför vill att de reser behandlingsstolen långsamt till sitt-läge efter avslutad behandling gärna i etapper för att minimera risken för att du ska känna dig yr.”

Kristallsjukan är ingen skada på balansorganet. Kristallsjukan innebär att de kristaller som normalt finns i innerörat, av någon anledning lossnat och när man rör på huvudet faller de runt och träffar då balansorganet vilket ger yrsel.
Min fråga gällde alltså om den vibration som borren ger, kunde orsaka att kristallerna lossnat.

Svar:

Hej igen,

Nej vibrationerna från en borr kan inte ge Kristallsjukan.